ติดต่อ คุณวินัย เบอร์ 089-773-0407

เนื่องด้วยสถานการณ์ COVID-19 กำลังระบาดระลอกใหม่ คณะกรรมการสมาคมเวชสถิติแห่งประเทศไทยมีความเป็นห่วงทุกท่านที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุมวิชาการประจำปี 2564 จึงขอเลื่อนการจัดประชุมครั้งนี้ไปก่อนโดยไม่มีกำหนด

เข้าสู่ระบบ

ลืมรหัสผ่าน

สมัครสมาชิกเว็บไซต์

Our News

ข่าวประชาสัมพันธ์

การประชุมทางวิชาการ ประจำปี 2564 สามารถดูได้ คลิกที่ปุ่มด้านบน

การสมัครและแก้ไขข้อมูลสมาชิก (สมาคมฯ)

สั่งซื้อเสื้อสมาคม ประจำปี 2564 สามารถคลิกที่ปุ่มด้านบน

Knowledge Management

รอบรู้เวชระเบียน

ระบบตรวจสอบข้อมูล 43 แฟ้ม

สำนักสารสนเทศบริการสุขภาพ

Organisation committee

คณะกรรมการสมาคมฯ

นางสมพิศ รักแดน

นายกสมาคม

นายชัยวัฒน์ พันธ์รัศมี

อุปนายกสมาคม

นางสิริอร พันธ์โสดา

เลขานุการ

นายธนวัฒน์ ชัยเลิศ

ผู้ช่วยเลขานุการ

นางประนอม จันทราช

เหรัญญิก

นายพีระ ดีเลิศ

ผู้ช่วยเหรัญญิก

นายพรชัย คำเพิงใจ

นายทะเบียน

นายศาศวัต ชีระภากร

ผู้ช่วยนายทะเบียน

ดร.นพมาส เครือสุวรรณ

วิชาการ

รศ.ดร.ภัทร พลอยแหวน

ผู้ช่วยวิชาการ

นางพิณทิพย์ ซ้ายกลาง

ผู้ช่วยวิชาการ

นางสมศิริ พันธุ์ศักดิ์ศิริ

ปฏิคม

นางปรีชญา เขตจัตุรัส

ผู้ช่วยปฏิคม

นายวินัย สุภาพจน์

ประชาสัมพันธ์

นางสาวกมลพรรณ ช่างปั้น

ผู้ช่วยประชาสัมพันธ์

ร่วมเป็นสมาชิกเพื่อรับสิทธิประโยชน์

CONNECT WITH US

ติดต่อเรา

วิทยาลัยทางการแพทย์และสาธารณสุขกาญจนาภิเษก เลขที่ 56 หมู่ 1 ตำบลราษฎร์นิยม อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี

โทร. 086-6337872