ติดต่อ คุณวินัย เบอร์ 089-773-0407

ประชาสัมพันธ์

Medical Record and Statistics

สั่งจองเสื้อสมาคมเวชสถิติฯ ปี 2564

หัวข้อข่าววันที่เผยแพร่
CMI@MoPH17 มกราคม 2563
ระบบตรวจสอบข้อมูล 43 แฟ้ม17 มกราคม 2563
สำนักสารสนเทศบริการสุขภาพ17 มกราคม 2563
ตรวจสอบสิทธิ์การรักษา17 มกราคม 2563