ติดต่อ 086-633-7872

ประชาสัมพันธ์

Medical Record and Statistic

หัวข้อข่าววันที่เผยแพร่
CMI@MoPH17 มกราคม 2563
ระบบตรวจสอบข้อมูล 43 แฟ้ม17 มกราคม 2563
สำนักสารสนเทศบริการสุขภาพ17 มกราคม 2563
ตรวจสอบสิทธิ์การรักษา17 มกราคม 2563